חסכון אונליין

טופ ספורט

 תוכנית ביטוח חדשה לביטוח צד שלישי ואחריות מקצועית למאמני ספורט תינתן במסגרת הכיסוי הביטוחי בצד שלישי (ענף 06) תחת קוד עיסוק יעודי "מאמן ספורט"

(4109).