חסכון אונליין

הראל ביטוח חתונות

"חתונה בטוחה" - ביטוח אירועי חתונה
אתם עומדים להתחתן ורוצים שהכל יעבור בשלום. אך מה מבטיח לכם זאת? לראשונה בישראל, זוגות מתחתנים יכולים ליהנות משקט הנפשי
ולהסיר חששות ממכשולים בלתי צפויים כגון: ביטול האירוע עקב כוח עליון וגניבה של כספי המתנות.

 

לחץ כאן להורדת עיקרי התוכנית 

 

לחץ כאן להורדת טופס הצעה לביטוח 

 

לחץ כאן להורדת תנאי הפוליסה