חסכון אונליין

הראל ביטוח אופניים

"למדווש+" - פוליסת ביטוח אופניים חדשה ומעודכנת
פוליסת ביטוח אופניים "למדווש+" מעניקה שילוב מקיף של כיסוי רכוש לאופניים וכיסוי תאונות גופניות רחב לרוכב ולמשפחתו, כולל גם כיסוי לתאונות
שלא התרחשו בעת הרכיבה.

 

לחץ כאן להורדת עיקרי התוכנית

 

לחץ כאן להורדת תנאי הפוליסה 

 

לחץ כאן להורדת טופס הצעה לביטוח.

 

לחץ כאן להורדת הבהרה לתנאי "פוליסה למדווש +" לגבי פרק הרכוש